vwpolo-squad.pl

Farba epoksydowa do stali Breston

Znajdująca zastosowanie w przemyśle farba epoksydowa do stali jest bardzo wytrzymała na czynniki mechaniczne i atmosferyczne. Do produkcji farby BRESTON wykorzystano żywice epoksydowe lub nowolakowe oraz utwardzacz. Podczas ich wysychania dochodzi do reakcji chemicznej, która sprawia, że utwardzają się tworząc szczelną powierzchnię. Może być wykorzystywana m.in. w zbiornikach na rozpuszczalniki, cysternach do przewozu materiałów ropopochodnych czy konstrukcjach narażonych na działania gorącego kwasu siarkowego.