vwpolo-squad.pl

kierunki studiów Lublin

Lublin to miasto w południowo – wschodniej Polsce, które kojarzy się wielu osobom z malowniczymi widokami oraz trolejbusami, które są niezwykle rzadkim widokiem w kraju.

To również region, w którym znajduje się wiele placówek edukacyjnych oferujących wysoki poziom kształcenia.

            Wśród uczelni publicznych zlokalizowanych w Lublinie warto wyróżnić Ka­to­lic­ki Uniwer­sy­tet Lu­bel­ski Ja­na Pawła II, Uniwer­sy­tet Ma­rii Cu­rie-Skłodow­skiej, Po­li­tech­nikę Lu­bel­ską, Uniwer­sy­tet Medycz­ny oraz Uniwer­sy­tet Przy­rod­ni­czy. Maturzyści mogą również wybrać spośród kilku prywatnych szkół wyższych. Kierunki studiów, jakie oferuje Lublin z pewnością pozwolą na to, by każdy przyszły student znalazł odpowiedni profil, który pozwoli mu w przyszłości na znalezienie wymarzonej pracy.

            Miasto to słynie również z licznych zabytków. Przyjezdni bardzo chętnie odwiedzają Zamek z Kaplicą Zamkową, Bramę Królewską, Archikatedrę, Kościół Dominikanów, Teatr Stary, Plac po Farze, a także Stary Cmentarz Żydowski. Ciekawą opcją jest również spacer trasą przebiegającą pod Starówką, której długość sięga 300 metrów.